Československý autoslalom
2. závod Dunajská Streda | 1. Patrick Mayer | 2. Pavol Buček | 3. Ladislav Pakši
MOTOKRY HODONN